silvaco simulation

شعار وبلاگ

19
بازدید امروز
316
تعداد مطالب
6,313
بازدید ماه

کاشت زعفران در گلخانه و روی بام منزلتان


پیاز زعفران در برابر سرما مقاومت دارد و در مناطق معتدل مثل تهران نیز می شود پیاز آن را كاشت. پنج تا شش سال احتیاج به جابه جایی ندارد. 

پیاز زعفران گلهایش در اوایل آبان ماه قبل از محصول دهی و اوایل آذرماه پایان محصول دهی می روید. این محصول زیبا مقوی و نشاط آور می باشد خاك رس و ماسه به اندازه مساوی و كودحیوانی یا كودشیمیایی همراه با آبیاری بلندمدت نیاز دارد. 

زمان كاشت اوایل خرداد تا اواسط مهرماه است و اواخر تیر و اوایل مرداد از كاشت باید خودداری نمود و بهترین زمان كاشت خردادماه می باشد. در مناطق نیمه گرمسیر می توان به كاشت آن اقدام نمود. این مقدار را در تعدادی گلدان سفالی بزرگ و داخل هر گلدان پنج قسمت و هر قسمت پنج پیاز در چاله هایی به عمق پانزده سانتی متری می توان كاشت و آبیاری ده روز پس از كاشت و تا بهار آب باران و برف برای آن كافی ست و اوایل بهار روبه زردی و خواب آن شروع می شود. زمان رشد آن پاییز و زمستان و اوایل بهار است. 

خانواده ها در مناطق نیمه گرمسیر می توانند در شهرها و روستا در باغچه یا درگلدان های سفالی در اطراف حیاط و یا در گلدان های سفالی در سطح پشت بام و تراس یا بالكن روباز به طریقه ذكر شده نسبت به كاشت اقدام نمایند. این ایده ، می توان گفت از نظر كارآفرینی می تواند مفید واقع شود و درآمدزا باشد و مورد مصرف خانواده نیز قرار بگیرد.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.
دیدگاه ها